Психологічний конкурс-тренінг для здобувачів освіти ПНЗ «Центр НПВТКУМ» «Самопізнання – шлях до успіху»


Скачати документи:

«Самопізнання – шлях до успіху» ВСТУП
«ПСИХОГЕОМЕТРИЧНИЙ ТЕСТ»
«Конструктивний малюнок людини із геометричних фігур»
Дослідження «Я-концепції» особистості
Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів
Методика для вивчення пам’яті «об’єм пам’яті»
Методика вивчення продуктивності пам’яті
Методика вивчення оперативної пам’яті
Методика вивчення логічної та механічної пам’яті
Визначення домінування абстрактного чи конкретного типу мислення за методикою «Виділення суттєвих ознак»
Вивчення логічно-понятійного мислення за тестом «Складні аналогії»
Методика вивчення слухової і мовної пам’яті
Методика «особистісний питальник» (С. Айзенк)
Методика «ваш творчий потенціал»
Дослідження вибірковості уваги
Методика вивчення мотивації до успіху
Методика вивчення логічності суджень
Психологічний автопортрет особистості Психологічна карта самопізнання особистості